Tên / Số / ký hiệu : Thông tư số: 28/2016-TT-BGDĐT
Về việc / trích yếu

Thông tư sửa đổi, bổ sung của chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành 29/12/2016
Loại văn bản Văn bản Bộ GD&ĐT
Người ký duyệt Thứ trưởng: Nguyễn Thị Nghĩa
Xem : 113 Tải về
Nội dung chi tiết
Thông tư sửa đổi, bổ sung của chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo